Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Barınma Duygusu ve Tarihi Gelişimi

Barınma Duygusu ve Tarihi Gelişimi

Arina Ankara Kız Yurdu Barınma Duygusu ve Tarihi Gelişimi

İnsanların yerleşik düzene geçişi ile başlayan barınma sorunu, yüzyıllardır süre gelen bir durumdur. İçgüdüsel olarak insanlar, güvenli, rahat ve konum itibari ile verimli olan bölgeleri kendilerine yaşam alanı olarak tercih etmişlerdir. Barınmanın tarihsel gelişimine bakıldığında öncelik doğada hazır bulunan ortamların yaşam alanına dönüştürülmesi yönünde olmuştur. Mağara gibi doğada güvenli olarak seçilen bölgelerin ardından, insan zekasının evrimi ve gelişimi sayesinde yaşam alanları, insanlar tarafından oluşturulmaya, yapılandırılmaya başlamıştır.

Zamanla değişen barınma duygusu, önceleri sadece korunma amaçlı iken sonraları mahremiyet duygusu ve topluluktan uzak kalma duygularına göre şekillenmeye başlamıştır. Bireylerin geliştirdikleri mülkiyet duygusu nedeni ile barınma durumu çok farklı bir hal almaya başlamıştır. Mülkiyetçilik ile birlikte insanlar kendi zevk ve kuralları ile yönetebilecekleri alanlara ihtiyaç duymaya başlamışlardır.

Günümüzde barınma duygusu, kişilerin psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik durumlarını önemli ölçüde etkileyen alanlar olarak nitelendirilmeye başlamıştır. Tüm bu gelişimlerin ışığında, ortalama 17-26 yaş aralığında bulunan üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları, güvenlik ve sağlık gibi konuların yanı sıra sosyal konumlarının belirlenebilmesi için de önem arz etmektedir. Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını da doğrudan etkileyen etkenlerden biri olan barınma, gerekli koşullar ile sağlanması gereken bir ihtiyaç meselesidir.

Söz konusu barınma problemi için üniversitelerin bulunduğu şehirlerde –ki artık hemen hemen her şehirde ve hatta ilçede üniversite binası bulunmaktadır.- gerek özel gerekse de devlet yardımı ile oluşturulmuş alanlar bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumlarına göre tercih ettiği barınma alanları gün geçtikçe artış göstermektedir.

Ailelerinin bulunduğu şehirlerde üniversite eğitimini alan öğrenciler için çok problem teşkil etmeyen barınma, şehir dışında eğitim alacak gençler için öncelikli durumlardandır. Üniversiteli gençlerin, barınma yeri seçerken dikkat ettiği unsurların en başında, akademik başarılarına olumsuz etki edecek bir mekan olmaması durumudur. Arkadaşlık, kalınacak mekanın bulunduğu konum, ulaşım rahatlığı, çevre faktörleri ve güvenlik sırasıyla gözden geçirilen durumlardır. Özellikle belli yaş aralığında bulunan ve ailesinin yanından ilk kez ayrılmış gençler için en mantıklı tercih olan yurtlar, öğrencilerin sonraki senelerde nasıl bir psikoloji içerisinde olacaklarını ve motivasyonlarını etkileyebilecek yerlerdir.

Özel yurtların devlet yurtlarına nazaran tercih sebebi haline geldiği günümüz koşullarında, öğrenciler fazla seçeneğe sahip durumdadırlar. Alınan eğitimin gittikçe zor bir hale gelmesi ve öğrencilerin psikolojik bir savaş haline gelen eğitim sistemine karşı kendilerine güvenir şekilde ayakta kalmaya çalışmaları tercih edilecek özel yurdun da nitelikli olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Farklı üniversite ve farklı bölümlerden birçok üniversite öğrencisinin katıldığı barınma sorunu temalı anket çalışmalarında, öğrencilerin kendilerini güvende ve rahat hissetmek istedikleri ortaya çıkmıştır. Ankara özel kız öğrenci yurdu Arina, tüm akademik araştırmaları göz önünde bulundurarak oluşturduğu ortamda, öğrencilerinin güvenliğini son derece titizlikle ele almıştır. Yurt girişinden, çevresine kadar olan alanın özel güvenlik görevlileri tarafından korunmasının haricinde, yurt bina girişi ve odalar da özel güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Özel öğrenci yurdu Arina, öğrencilerinin rahat ve güvende hissedebileceği bir ortam oluşturarak geleceğin önemli insanları olan gençlerimize en iyi şekilde hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Ankara özel kız yurdu Arina ile her daim güvende ve rahat olabileceksiniz.

Tüm haklarımız saklıdır. © 2015 www.arinakizyurdu.com
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 431 15 25 | 0553 204 22 55

Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu