Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Durumları

Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Durumları

Arina Ankara Kız Yurdu Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Durumları

Bir ülkenin gelişme düzeyi ülkedeki eğitim sisteminden ve mevcut eğitim kurumlarından ölçümlenebilmektedir. Ülkenin gelişmesini sağlayacak ve önemli çalışmalara imza atacak bireyler üniversitelerce yetiştirilmektedir. Bu sebeple üniversitede öğrenim gören öğrencilerin psikolojik ve sosyolojik durumları titizlikle incelenmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkmıştır.

Üniversiteli gençler ortalama 18-22 yaş grubundan oluşan ve ülke nüfusunun % 10 luk kısmını kapsayan gruptan oluşmaktadır. Ülkenin eğitimli kesimini ve geleceğini temsil eden gençlerin sorunları üzerinde durularak çözüm üretilmesi, ülke geleceği adına da önem taşımaktadır. Ergenlik döneminden yetişkinliğe geçiş sürecini yaşayan üniversiteli öğrencilerde çeşitli sebeplerden dolayı oluşan kaygı durumları özellikle ele alınmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu üniversite döneminde kaygı ve sinirsel bozuklukların gençleri ciddi şekilde etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasındaki başlıca sebepler; ortam değişikliği, kültürel değişimler, ekonomik sıkıntılar ve barınma sorunudur.

Üniversite döneminde özellikle kız öğrencilerin bu tür kaygı sorunlarından muzdarip oldukları saptanmıştır. Kız öğrencilerin yetişkinliğe adım atılan bu süreçte ailelerinden uzak olmaları ve bulundukları ortama alışamamaları gibi durumlardan dolayı çabuk etkilendikleri görülmüştür. Kız yurtlarının birçoğunda öğrencilerin sadece barınma ihtiyaçları karşılanmakta, psiko-sosyal durumları göz önünde bulundurulmamaktadır. İşte tüm bu araştırmaların ışığında Ankara kız yurdu Arina, bilinen ve alışılagelmiş yurtlardan farklı olarak kız öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yurt ortamı hazırlamıştır. Kız öğrencilerimizin beslenmesinden, çalışma ortamına, sosyal hayatından, güvenliğine kadar birçok ince ayrıntı hatta daha fazlası düşünülerek tasarlanmış bir yuva oluşturulmuştur. Ankara kız yurdu Arina, üniversite eğitimi süresince her dönem rahatlıkla kalabileceğiniz ve tüm imkanlarından faydalanabileceğiniz bir eğitim kurumudur.

Tüm haklarımız saklıdır. © 2015 www.arinakizyurdu.com
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 431 15 25 | 0553 204 22 55

Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu