Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Küreselleşme ve Üniversite Eğitimi

Küreselleşme ve Üniversite Eğitimi

Arina Ankara Kız Yurdu Küreselleşme ve Üniversite Eğitimi

Küreselleşme kültürel ve siyasi açıdan farklı boyutlardadır. Temel olarak küreselleşme sınırların ortadan kalkarak insanların ortak payda içerisinde tüm olanaklardan faydalanabilmeleridir. Daha detaylı şekilde bu olguyu ele alacak olursak, günümüzde insanların Dünya’nın her yerinde olan olaylardan haberdar olmaları, birbirlerinin hareketlerinden etkilenmeleri, bu hareketleri paylaşarak yaymalarıdır.

Küreselleşme her alanda olduğu gibi eğitim alanında da etkisini göstermektedir. Eğitim teknikleri, eğitim teknolojileri, hedefler ve uygulamalar küresel süreç algısı doğrultusunda oluşturulmaktadır. Halen bir süreç olan küreselleşme, özellikle eğitim alanında üzerinde durulması gereken bir durumdur. Etkileri ve oluşan eğilimleri sebebiyle faydalı olabilecek düzeydedir. Uzaktan eğitim, e-eğitim, e-okul gibi modeller uygulanmaya başlanmıştır. Bilgi ve teknoloji açısından değerlendirmenin yanı sıra bir de sınır aşı örgün eğitim alma sistemi devam etmektedir. Özellikle üniversite eğitimi için ülke sınırları dışına çıkan gençler, okullarının ve ülkelerinin anlaşmalı olduğu ülkelerde eğitim alabilmektedirler. Bu durum küresel eğitimin en canlı örneklerindendir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde birçok üniversite ve bölümlerde eğitim almaları kültürel paylaşım için önemli olduğu kadar ülkemizin prestiji açısından da öneme sahiptir. Fakat yabancı uyruklu öğrencilerde sıkça görülen, uyum problemi, kültürel şok, psikolojik sorunlar gibi durumlarda küresel eğitim ile beraber ortaya çıkmış durumlardır. Bu sebepledir ki yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim alacakları yerde barınma problemlerinin olmaması gerekmektedir. Sorunları ile ilgilenen, konforu, güveni ve huzuru sağlayabilen bir mekanda kalmaları süreci daha hafif atlatmalarını sağlar. Ankara kız yurdu Arina, bünyesinde ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerine sosyal ve kültürel açıdan destek olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerini yuvalarında gibi hissetmelerini sağlamaktadır. Söz konusu eğitim süreleri boyunca her açıdan öğrencilerinin yanında olan Arina Özel Kız Öğrenci Yurdu kendilerini güvende hissetmeleri için her imkana sahip bir yurttur.

Tüm haklarımız saklıdır. © 2015 www.arinakizyurdu.com
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 431 15 25 | 0553 204 22 55

Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu