Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Öğrencilerde Zaman Yönetiminin Başarıya Etkileri

Öğrencilerde Zaman Yönetiminin Başarıya Etkileri

Arina Ankara Kız Yurdu Öğrencilerde Zaman Yönetiminin Başarıya Etkileri

Bireylerin günlük yaşamlarında başarılarını olumlu yönde etkileyen faktörlerden biri zaman yönetimidir. Zaman yönetimi olarak adlandırılan durum, kısıtlı bir vaktin ne şekilde verimli hale dönüştürülebileceğini kavramaktır.

Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız son dönemlerde, zamanın verimli ve etkili kullanımı oldukça önemli bir olgu haline gelmiştir. Bireylerin günlük rutinlerinde dahi zaman yönetimi konusunda yetkin olmaları gereklilik haline gelmiştir. Kentleşme, artan nüfus ile birlikte artan trafik yoğunluğu, iş yoğunluğu gibi sebepler bizleri dakik olmaya iten etkenlerdir.

Gençlerin yetişkinliğe ve iş hayatına hazırlık dönemi olan üniversite eğitimleri sırasında zaman yönetimi konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Üniversite hayatı sadece öğretim ve teknik bilgilerden ibaret değil, aynı zamanda birey olarak sorumluluklarını öğrendikleri bir dönemdir. Üniversite döneminde zamanın verimli kullanılması konusunda kendini geliştiren öğrencilerin akademik anlamda da başarıyı elde ettikleri gözlemlenmektedir.

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araştırmalarda öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin öğrenci evlerinde kalan öğrencilere nazaran daha verimli zaman kullanabildikleri ortaya çıkmıştır. Öğrenci yurtları birçok açıdan öğrencilere olumlu etkiler bırakan ortamlardır. Müşterek hayatın gerekliliklerini öğrenen yurt öğrencileri aynı zamanda kurallarla birlikte etkili ve verimli zaman kullanmayı da öğrenmektedirler. Büyük şehirlerde eğitim alan öğrencilerin zamanı etkili kullanmayı ve zaman planlaması yapabilmeleri önem teşkil etmektedir. Ankara kız yurdu Arina işte tüm bu sebeplerden dolayı öğrencilerin akademik başarılarına olumlu etkiler bırakan bir öğrenci yurdudur. Konumu itibari ile birçok üniversiteye yakın olması, yurt içerisinde düzenin hakim olması ve öğrencilere rahat bir ortam sunması gibi sebeplerle Ankara kız yurtları arasında tercih sebebi haline gelmiştir. Ankara kız yurdu Arina birçok açıdan öğrencilerine destek sağlarken, zaman yönetimi konusunda da öğrencilerinin başarılı olmalarını sağlamaktadır. 

Tüm haklarımız saklıdır. © 2015 www.arinakizyurdu.com
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 431 15 25 | 0553 204 22 55

Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu