Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Türkiye'de Öğrenci Yurtları

Türkiye'de Öğrenci Yurtları

Arina Ankara Kız Yurdu Türkiye'de Öğrenci Yurtları

Üniversitede okuyan gençlerimiz, gelecekte ülke ve toplum adına önemli işlere imza atacak ve faydalı görevler edineceklerdir. Bu sebepledir ki gençlerimizin sorunları ile yakından alakadar olmak, sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerini sağlamak gereklidir.

Üniversite dönemi, gençlerin kişisel anlamda da toplumsal anlamda da önemli konumda bulundukları bir dönemdir. Gençlerin sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi ve yeterli imkanların hatta fazlasının gençlere sunulması ülke geleceğinin garanti altına alınması demektir.

Yükseköğrenim döneminde öğrencilerin temel ihtiyaçları, barınma, beslenme, sosyal ve kültürel anlamda gelişmedir. Bu ihtiyaçlar ülkemizde birçok yurt tarafından sadece barınma ve beslenme olarak algılanmaktadır. Ve bu durum neticesinde birçok üniversite öğrencisi eğitim dönemlerinde sadece derslere katılarak üniversite yıllarını tamamlamaktadırlar.

Öğrencilerin yaşam düzeyini etkileyen faktörleri sayacak olursak;

                Barınma,

                Beslenme,

                Temizlik,

                Kalabalık ortamlar,

                Stres,

                Eğitim görülen şehir ya da üniversitenin koşulları şeklinde sıralayabiliriz.

Bahsedilen tüm bu faktörler göz önüne alındığında öğrencilerin sadece beslenme ve barınma ihtiyaçlarından fazlasına gereksinim duydukları ortaya çıkmaktadır. Sosyal ve kültürel gelişim bireyin temel ihtiyaçlarından sonra gelen ve toplum bilincini kazanmasında rol oynayan etkenlerdir.

Türkiye’de yükseköğrenim yurtları 1949 yılında çıkarılan kanuna göre “yurt ve aşevleri” olarak hizmete sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının idaresinde olan yurtlar, yükseköğrenim öğrencileri de dahil olmak üzere birçok kesimden öğrenciye barınma ve beslenme yardımı sunmuştur. 1970 yılında ise tüm idare Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmiştir. İlk zamanlarda öğrencilere gerekli imkanlar dönem şartlarına göre en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Fakat yıllar geçtikçe siyasi durumların da değişiklik göstermesinden mütevellit yurt şartları ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiştir. Hatta birçok devlet yurdu bakımsızlık ve hijyenin yetersiz olması sebebi ile şikayet konusu da olmuştur.

Türkiye’de yükseköğrenim öğrencileri için alternatif çözümler üreten devlet ve bakanlıklar özel yurtların izin verilmesinde karar kılmıştır. Özel yurtlar, belli meblağlar belirlenerek öğrencilere hizmet sunmaya başlamışlardır. Öğrenciler günümüzde devlet ya da özel yurtları tercih etme hakkına sahiptirler. Ankara özel öğrenci yurdu Arina, günümüz şartlarında konforlu odaları, lezzetli mutfağı ve hijyenik ortamı ile öğrencilerine ev hissi yaratan bir ortam sunmaktadır. Tüm öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda da etkileşime girebileceği hatta kişisel gelişimlerine de katkı sağlayabilecekleri hizmetler sunmaktadır.

Tüm haklarımız saklıdır. © 2015 www.arinakizyurdu.com
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 431 15 25 | 0553 204 22 55

Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu