Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Üniversite Hayatının İlk Senesi

Üniversite Hayatının İlk Senesi

Arina Ankara Kız Yurdu Üniversite Hayatının İlk Senesi

Üniversite hayatının ilk yılı, lise hayatından üniversite hayatına geçiş dönemi, gelecek için atılan büyük bir adım ve yeniliğe olan geçiştir. Üniversite hayatına başlayan öğrencilerin geçiş dönemi olarak adlandırdıkları ilk yıl, heyecanlı ve bir o kadar da stresli bir dönemdir. Aile yanından ilke kez ayrılmanın vermiş olduğu burukluk, üniversite hayatının başlaması ve beraberinde gelen yetişkinliğe geçiş yani özgürlük.

Bu geçiş dönemi akademik olarak da birçok yönden incelenmiş bir durumdur. Öğrenciler için en yaygın görülen şekli ile 3 ana başlıkta incelenebilecek bu evreleri sayacak olursak; ayrılık, geçiş ve birleşme.

İlk evre olan ayrılık, öğrenciler için ciddi travma haline gelebilen durumlardandır. Bu evreyi atlatma süresi, öğrencilerin yapısı ve yetiştirilme şekli de etkilemektedir. Fakat her durumda da öğrencilerin bu evrede ders konusunda verim alamadıkları gözlemlenmiştir.

İkinci evre olarak sayılan geçiş döneminde ise, öğrenciler alıştıkları ve büyüdükleri çevre ile yeni bir hata olan üniversite çevresi arasında git gel yaşamaktadır. Söz konusu bu süreçte, öğrenciler kendilerini ait hissedememe ve sosyal olarak yalnız görme gibi kaygılı ruh halleri içerisinde olabilmektedirler.

Üçüncü evre olarak, öğrencilerin üniversite bünyesinde bulunan kulüp, sosyal etkinlik ya da eğitimleri için gerekli aktivitelere dahil olma evresi olan birleşme evresi gelmektedir. Öğrenciler, ilk iki evreyi atlatabildiklerinde üçüncü evre doğal olarak başlayabilmektedir. Çünkü birleşme evresi, öğrencilerin geldikleri ortamı kabullenmeye başlamaları ve artık belli bir topluluğun parçası olmayı istediklerini göstermektedir. Bu da öğrenciler için olumlu bir gelişmedir.

Bahsedilen tüm bu evreler, akademik mecralar tarafından da öğrenciler üzerinde incelenmiş ve kabul görmüş evrelerdir. Söz konusu evrelerin öğrenciler üzerinde derin ve sarsıcı etkisi olmaması için ne şekilde destek verilmesi gerektiği de tartışmaya sunulmuştur. Bütün üniversitelerin bünyesinde destek merkezleri bulunması kararı, üniversite yönetimi tarafından gerekli görülmüştür. Destek merkezlerinde; acil durumlar için sağlık görevlileri, psikolog ve psikiyatristler, terapi odaları bulunmaktadır. Öğrencilerin ücretsiz destek alabilecekleri bu merkezlerin özellikle ilk sene öğrencileri için olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

Yine öğrencilerin geçiş evresinde, eğitim hayatları hakkında yardım alabilecekleri öğrenci birlikleri kurulmuştur. Son sınıf ya da ilk senesini bitirmiş gönüllü öğrencilerden oluşan bu birlikler, yeni kayıt yapan öğrencilere sosyal anlamda olumlu etki etmektedir. Bölümlerde atanan asistanlar da öğrencilerin akademik hayatlarında yol gösterici şekildedir.

Bahsedilen durumların ışığında, Arin Öğrenci Yurdu olarak öğrencilerimizin geçiş dönemini daha kolay şekilde atlatabilmelerini amaçlamaktayız. Akademik yayınlar ve araştırmaların yardımı ile öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca verim almalarını sağlamak önceliğimiz olmuştur. Öğrencilerimizin Ankara’da rahat ve güvenli bir eğitim hayatı yaşayabilmeleri için tüm imkanlarımızla yardımcı olmaktayız. Psikolojik ve sosyolojik açıdan öğrencilerimizi destekleyici hizmetler sunabilmekteyiz.

Sonuç olarak, Arina Öğrenci Yurduna kayıt yaptırmış öğrencilerin hangi kültürden ya da sosyal çevreden geldiğini değil, üniversite eğitimleri boyunca yaşayacakları çevreyi dikkate alarak, her birinin değerli bireyler olduğunu hissettirerek hizmet veriyoruz.

Tüm haklarımız saklıdır. © 2015 www.arinakizyurdu.com
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 431 15 25 | 0553 204 22 55

Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu