Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Üniversite Öğrencilerinde İletişim Becerileri ve Duygusal Zeka

Üniversite Öğrencilerinde İletişim Becerileri ve Duygusal Zeka

Arina Ankara Kız Yurdu Üniversite Öğrencilerinde İletişim Becerileri ve Duygusal Zeka

Duygular kişisel yaşamında kişinin aldığı kararların büyük bir bölümünü etkileyen olgulardır. Duygusal zeka ise alınan kararlarda duyguların kontrollü şekilde yönlendirilebilmesi, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilmesi ve empati kurabildiği için sağlıklı ilişkilere sahip olunması gibi durumlara etki eden bir özelliktir. Son yıllarda oldukça ciddi şekilde ele alınmaya başlanan duygusal zeka, bireyin eğitim ve kariyerinde de etkili olmaktadır. Araştırma merkezleri tarafından duygusal zeka ölçümü yapılabilmesi için çeşitli testler hazırlanmıştır. Özellikle köklü ve kurumsal firmalar bu testleri işe alımlarda uygulayarak, bireyin çalışma düzenine sahip olup olmadığını ve ekip çalışmasına uyumluluğunu kontrol etmektedirler.

Duygusal zekası yüksek kişilerin sosyal hayatlarında da iş ortamında da başarı elde ettikleri gözlemlenmiştir. Bu sebeple iş verenler özellikle bu konuya dikkat ederek şirket başarısını da artırmayı amaçlamaktadırlar.

Duygusal zekanın geliştirilmesi yönünde yapılan araştırmalar, bireyin iletişim becerilerini de etkilediğini ortaya koymuştur. Üniversite öğrencileri üzerine yapılan bir araştırmada gençlerin duygusal zekası ve bireysel iletişim becerileri incelenmiştir. Yapılan araştırmayı birkaç maddede özetleyecek olursak;

                Öğrencilerin empati yönünden hassasiyete sahip olmaları, iletişim becerilerinin olumlu yönde gelişmesini sağlamaktadır.

                Öğrencilerin duygusal açıdan kendilerini olumlu yönlendirebilmeleri, eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri olumsuzlukları asgari düzeye indirmektedir.

                Öğrencilerin duygusal olarak farkındalık yaşaması, üniversite döneminden sonra kariyer gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir.

Duygusal zeka diğer ölçülebilir zeka türlerinden farklı olarak geliştirilebilir ve edinilebilir bir olgudur. Bu sebeple birçok rehabilitasyon merkezi, kişisel gelişim merkezleri gibi yerler destek sağlayabilmektedir. Ankara kız yurdu Arina, öğrencileri için bu konuda da destek verebilmektedir. Helpa Akademi ile sağlanan ortak çalışma sayesinde öğrencilerin bireysel ve kariyer konularında gelişimlerine uzman destek vermekteyiz. Öğrencilerin mevcut durumlarında karşılaşabilecekleri olumsuzlukları rahatlıkla aşabilmeleri ve gelecekteki kariyer hayatlarını planlayabilmeleri için eğitim, seminer gibi olanaklar sunuyoruz. Bilinçlenmiş ve duygularını kontrol edebilen gençler geleceğin toplum düzeni için önemli parçalarıdır. Biz öğrencilerimize inanıyoruz.

Tüm haklarımız saklıdır. © 2015 www.arinakizyurdu.com
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 431 15 25 | 0553 204 22 55

Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu