Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Sorunu ve Sosyal Destek

Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Sorunu ve Sosyal Destek

Arina Ankara Kız Yurdu Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Sorunu ve Sosyal Destek

Yalnızlık algısı, yüzyıllardır insanoğlunun uğruna eserler yarattığı bir durumdur. İnsan varoluşu gereği yalnız olmaktan kaçınmış, topluluk halinde yaşam şekilleri oluşturmuştur. Şehirleşme, aile bağlarının azalması, bireysel olma zorunlulukları gibi durumlar sosyal yalnızlıkların artmasına neden olmuştur.

Yalnızlık, bireyin psikolojik olarak derinden etkilendiği bir durumdur. Bu durum nedeni ile çeşitli rahatsızlıklar da tezahür etmektedir. Söz konusu yalnızlık algısı birçok nedenden dolayı oluşabilmektedir. Yetersizlik hissi, özgüven eksikliği, başarısızlık duygusu ve daha birçok şeyi etken olarak sayabilmek mümkündür.

İnsanlar, yaşamlarını devam ettirebilmek için temel ihtiyaçları olduğu kadar sosyal anlamda da iletişim kurmaya ihtiyaç duymaktadırlar. İletişim kurma yetenekleri ne kadar gelişkin olursa hayatları boyunca o kadar etkin olabilirler. Eğitim, sosyal hayat, sağlık durumu gibi birçok durumu etkileyen bir olgudur yalnızlık.

Özellikle üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araştırmalar, yalnız bireylerin eğitim hayatlarından verim alamadıklarını, yetersizlik hissi yaşamalarından dolayı dışlanma duygusunu barındırarak sağlıksız yetişkinlere dönüştükleri gözlemlenmiştir. Üniversite döneminde bu tür sosyal problemler yaşayan bireylerin sosyal destek adı verilen yardımlar almaları gerekmektedir. Sosyal destek üzerine yapılan çalışmalarda iki konu üzerinde durulmuştur. Sosyal desteğin sağlığa olumlu etkisi ve stres faktörünü azaltıcı etkisi, her iki yaklaşımda da birey topluma geri kazandırılmış ve bütünsel sağlığı olumlu etkilenmiştir.

Üniversite öğrencilerinde yoğunlukla gözlemlenen yalnızlık olgusu, sosyal desteklerle azalır hale gelmiştir. Sosyal desteklerle öğrenci, içinde bulunduğu yeni yaşam koşullarını kabullenerek, her çeşit olumsuzlukla savaşabilecek düzeye gelmektedir.

Üniversite öğrencilerinin bu tür depresif durumlardan arınabilmeleri yaşadıkları ortamın kalitesi ile de doğru orantılıdır. Öğrenciler, içinde bulundukları ve geleceklerini etkileyecek üniversite hayatını yaşarken konforlu, güvenli ve kalabalık bir çevre ile daha kaliteli hale getirebilmektedirler.

Tüm öğrencilere kapısını açmak istese de şimdilik Ankara’da bulunan kız öğrenciler için hizmet verebilen Arina Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilerinin temel ihtiyaçları haricinde de onlara hizmet veren bir kurum olmakla gurur duymaktadır. Bahsi geçen araştırmalar ve uzman görüşleri detaylıca ele alınarak kurulan Arina Kız Yurdunda, sosyal destek hizmeti de verilebilmektedir. Yurtta kalan öğrencilerimiz için hazırlanan etkinlikler, ortak alanlar ve destek grupları sayesinde yalnızlık gibi bir problemin söz konusu olmayacağını garanti edebiliriz. Yine aynı şekilde Helpa Akademi ile yürütülen ortak çalışmalarda, kişisel gelişim süreçleri için destek sağlayabilmekteyiz. Yurt odalarımızın ve genel itibari ile bina düzeni ile Arina Kız Yurdu sağlıklı, başarılı ve mutlu bir topluluğun temellerini atmakta yardımcı olmak istiyor.

Tüm haklarımız saklıdır. © 2015 www.arinakizyurdu.com
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 431 15 25 | 0553 204 22 55

Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu