Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı

Arina Ankara Kız Yurdu Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı

İnsanoğlu nüfus artışı ve yaşam şeklinin değişimi gibi nedenlerden dolayı ihtiyaçlarını belirlemektedir. İhtiyaçlarını belirlerken ise ne yazık ki doğayı hızlı şekilde tahrip etmektedir. Çevreyi kendi şartlarına uygun hale getirmeye çalışmak ve ihtiyaçları bu bağlamda karşılamaya çalışmak doğa dengesini değiştirebilmektedir. Toplum açısından durum incelendiğinde doğal kaynakların azalması, hızlı nüfus artışına bağlı besin tüketimi, kentleşme ve sanayileşme nedeni ile oluşan çevre kirliliği oluşan problemler olarak değerlendirilmektedir.

Belirtilen bu durumlar insan hayatını ve geleceğini tehlikeye atan etkenlerdir. Birçok kurum ya da topluluk çeşitli projeler geliştirerek sorunlara çözüm aramaktadır. Fakat en önemli ve geçerli çözüm yolu toplumun bilinçlendirilmesinden geçmektedir. Birçok üniversitenin de dahil olduğu seminer ve sempozyumlar özellikle üniversite öğrencilerinin konuya daha duyarlı olabilmelerini sağlamak hatta gönüllü olarak bilinçlendirme hareketlerine katılmalarını sağlamak amacındadır.

Çevre bilincine sahip her birey toplumun bir parçasını oluşturmaktadır. Bilinçli birey ve bilinçli toplum düşüncesi sayesinde sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmalarını sağlayacaktır.  Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmaya göre kız öğrencilerin istatiksel olarak erkek öğrencilere göre daha duyarlı ve çevre bilincine sahip oldukları saptanmıştır. Kız öğrencilerin çevre duyarlılığına olan bu olumlu tutumları birçok projede bulunmaları gerektiği tespitini de beraberinde getirmiştir.

Ankara kız öğrenci yurdu Arina, bünyesinde kalan kız öğrencilerin her açıdan bilinçli ve eğitimli birer birey olmalarını umut etmektedir. Eğitim ve öğrenim anlamında her şekilde öğrencilerine katkı sağlayarak bir bilgi yuvası olma çabasında olan Arina kız yurdu, imkanları ile başlatacağı sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya hazırlanmaktadır. Öğrencilerinin gönüllü olarak toplum ve çevre bilincine ortak olacakları çeşitli projeler hazırlayarak topluma karşı sorumluluk sahibi bir eğitim kurumu olmayı hedeflemiştir.

 

Tüm haklarımız saklıdır. © 2015 www.arinakizyurdu.com
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 431 15 25 | 0553 204 22 55

Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu