Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımı ve Etkileri

Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımı ve Etkileri

Arina Ankara Kız Yurdu Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımı ve Etkileri

İnsan hayatına 1990 yılında giriş yaparak, temel ihtiyaçlarımız arasına giren Internet, günümüzde her an ve her yerde kullanılabilir hale gelmiştir. Önceleri sadece kurumlar ve resmi daireler arasında bilgi alışverişini sağlayabilmek amacı ile oluşturulan genel ağ, son 10 senedir genç, yaşlı her yaş grubundan, her meslek grubundan ve her topluluktan kişiye hitap edebilecek düzeyde bir platforma dönüşmüştür. Özellikle ciddi oranda yaygınlaşan sosyal medya kullanımı, internet kullanımındaki amacı bambaşka bir boyuta taşımıştır.

Internet kullanımı günlük hayatımızda birçok kolaylığı sağlarken, çoğu zaman araç görevinden çıkarılarak amaç haline getirilmesinden dolayı farklı etkilere neden olmaktadır. Sosyal medya kullanımının her yaş grubu ve her kesim insan tarafından kullanılmaya başlaması özellikle bu tespiti doğrular hale gelmiştir.

Gençlerin internet kullanımını sadece sosyal medya sitelerinden ibaret düşünmeleri, gerçeklikten koparak sadece sanal bir algı üzerine yaşamlarını sürdürmeleri ve arkadaş çevrelerini sosyal medya gruplarındaki popülaritelerine göre değerlendirmeleri, genç dimağların potansiyel enerjilerini farklı yol ayrımlarına çekerek körelmelerine neden olmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre, özellikle üniversite öğrencilerinin internette geçirdikleri vaktin sosyal hayatlarına olumsuz etkileri oldukça fazladır. Üniversitelerin araştırma programlarına dahil olan öğrencilerin, okudukları bölümlere ve yaş gruplarına göre yapılan incelemede, interneti amaç olarak kullanan yüzdenin araç olarak kullanan yüzdeden fazla olduğu gözlemlenmiştir.

Bir başka araştırma da internet kullanıcısı üniversite öğrencilerinin psikolojik açıdan değerlendirmelerini yaparak, öğrencilerin şiddet ve depresyon gibi olgulara sosyal medya gruplarından ciddi oranda yöneldikleri gözlemlenmiştir.

Birçok sempozyum ve seminerin konusu haline gelen internet kullanımı ve öğrencilik başlıkları, topluma bilinçli internet kullanımını aşılamayı amaç edinmiştir. Sosyoloji ve psikoloji alanında üniversite öğrencilerinin gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen bu durum, kimlik gelişimini ve tanımlayıcı öğeleri sadece internet üzerinde yapılan paylaşımlardan ibaret bir algı ortaya çıkmasına da neden oluyor.

Tüm bu araştırmaların ışığında üniversite eğitimi süresince internet kullanımını araç olarak görebilen, araştırmayı ve okumayı seven bir genç neslin oluşmasında toplum olarak katkı sağlanabileceği kanaatindeyiz. Ankara özel kız yurtlarından biri olan Arina, öğrencilerinin eğitim ve araştırma konusunda kendilerini geliştirebilecekleri ve bilinçli birer internet kullanıcısı olabileceklerine inanarak, yurt bünyesinde sınırsız internet hizmeti vermektedir. Öğrencilerimizin sanal dünya ve gerçek dünya arasında ayrımı yaparak, sosyalleşme becerilerinin de gelişebileceği bir yurt ortamı sağlamaktır amacımız. Ankara kız yurdu Arina’da ikamet edecek olan öğrencilerimizin, bireysel ve topluluk olarak gelişim süreçlerinin her anında destek olacağımızı belirtir, eğitim süreçleri boyunca farkındalıklarının artarak sağlıklı birer yetişkin olmalarını diliyoruz. 

Tüm haklarımız saklıdır. © 2015 www.arinakizyurdu.com
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 431 15 25 | 0553 204 22 55

Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu