Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Üniversitelerin Eğitim Kurumu Olarak Bireyler Üzerindeki Etkisi

Üniversitelerin Eğitim Kurumu Olarak Bireyler Üzerindeki Etkisi

Arina Ankara Kız Yurdu Üniversitelerin Eğitim Kurumu Olarak Bireyler Üzerindeki Etkisi

Bir ülkenin geleceğinin şekillenmesinde, ekonomisinin ilerlemesinde, bilimsel ve teknolojik gelişmelerinin sağlanmasında etkin rol oynayan üniversiteler, aynı zamanda bireylerin bilişsel ve duygusal açıdan da gelişmelerini sağlamaktadır.

Öğrencilerin, üniversite hayatına atılmadan önce aldıkları eğitim, sosyal çevreleri, kültürel etkileşimleri ve gelecek hakkındaki beklentileri üniversite ve bölüm tercihlerini etkileyen unsurlardır. Birçok öğrenci sadece bilinen yönüyle bazı meslekleri edinmek isterken, çok az bir kısmı yetenekleri ve istekleri doğrultusunda bölüm tercih etmektedirler. Birçok parametrenin etkili olduğu üniversite hayatı, eğitim alınan okul, bölüm ve en önemlisi de üniveriste dönemi boyunca kaldıkları mekanlarında katkısı ile şekillenen bir süreçtir.

Üniversite öğrencilerinin, eğitim süreçleri boyunca kaldıkları yurt, ev ya da apart türü mekanlar da yine eğitimlerini ve hatta sosyal becerilerini etkileyen unsurlardır. Barınma algısının, öğrenciler üzerinde bıraktığı olumlu ya da olumsuz etkiler tercih ettikleri mekan ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle üniversite eğitiminin ilk yıllarını yurt ortamında geçirmeyi tercih eden öğrenciler, etkileşim içerisinde bulundukları insanlar sayesinde okudukları bölümlerin bilincine varabilmektedirler.  

Tüm bu araştırmalar ve tespitlerin ışığında, Ankara öğrenci yurdu Arina olarak üniversite eğitiminin ve üniversitede öğrenci olmanın bilincini, farkındalığını yurt öğrencilerimize aşılamayı amaç edinen bir eğitim kurumu olmaya çalışıyoruz. Yurt öğrencilerimizin, birey olarak başarıları Arina Kız Öğrenci Yurdu’nun da başarısı sayılmaktadır. Bu bilinçle geleceği şekillendiren gençlerin, eğitim süreçlerini evlerinin rahatlığında bir yurtta kalarak yaşamalarını sağlıyoruz. Bireysel koçluktan sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alanda sağladığımız imkanlarla, öğrencilerimizin sadece okudukları bölüm ve üniversitelerine karşı değil, topluma karşı da sorumluluk sahibi olmalarını hedefliyoruz.

Tüm haklarımız saklıdır. © 2015 www.arinakizyurdu.com
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 431 15 25 | 0553 204 22 55

Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu