Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu

Yurt Hayatı Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi

Yurt Hayatı Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi

Arina Ankara Kız Yurdu Yurt Hayatı Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi

Yaşam kalitesi kompleks bir kavramdır. Öznel, dinamik ve çok yönlü özellikleri barındırır. Bireylerin ve hatta toplumların yaşam kalitesi kavramı ekonomik, sosyolojik, kültürel ve psikolojik nedenlerden dolayı farklılık gösterebilmektedir. Etimolojik olarak kavramı ele alırsak yaşam kalitesi, değişkenler haricinde bireylerin psikolojik ve sosyolojik refah düzeyini belirleyen unsurdur.

Yaş grupları, cinsiyet, ekonomik yapıda farklılık gösteren yaşam kalitesi algısı özellikle gençlerde oldukça değişken bir durumdadır. Gençlerin ergenlik dönemi bitişi ve yetişkinliğe adım atma dönemlerine denk gelen üniversite hayatlarında yaşam kalitesi algıları öncesinde yaşamış oldukları hayatlardan, alışkanlıklar ve kültürlerinden çok farklı bir boyuta geçmektedir. Yaşam kalitesinin en belirleyici özelliği ise yaşam doyumudur. Yaşam doyumu bireyin seçtiği hayat tarzında var olan durumlarda iyi duyguları ortaya çıkarabilmesi ve hayatını yine seçtiği hayat tarzına göre verimli yaşayabilmesi durumudur.

Yaşam kalitesi ve yaşam doyumu üniversite öğrencilerinin yaşadıkları şehirden ayrılarak farklı bir şehre gitmeleri ile değişiklik göstermektedir. Öğrencilerin birçoğunda psikolojik ve sosyolojik olumsuzlukların baş gösterdiği bu değişim, üniversite hayatlarını geçirecekleri yer ile de etkileşim içerisindedir. Yapılan akademik araştırmaların ışığında durum incelendiğinde, yurt hayatı ve ev hayatı yaşayan öğrencilerin eğitim, psikolojik ve sosyolojik durumlarının farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Yurt hayatının üniversite öğrencileri için farkındalık ve bilinçlenme gibi olumlu duyguları uyandırdığı gözlemlenmiştir. Öğrenci yurtlarının kalabalık olması, sosyalleşebilme imkanını sağlaması, bulunduğu konum itibari ile üniversitelere yakın olması, güvenli olması gibi etkenler öğrencinin kişilik gelişimini olumlu yönde etkilemekte ve birçok öğrenci tarafından özellikle tercih edilmesini sağlamaktadır. Araştırmalar evde kalmayı tercih eden öğrencilerde maddi ve manevi problemlerin ortaya çıktığını da ayrıca belirtmektedir. Bu sebeple üniversite öğreniminin ilk senesinde olan öğrencilere özellikle yurt tavsiye edilmektedir. Farklı bir şehir, farklı bir kültür ve farklı insanlarla dolu bambaşka bir hayata adım atacak öğrencilerin yurt hayatını tercih etmeleri uzmanlar tarafından da tavsiye edilen bir durumdur.

Ankara kız yurdu Arina, yukarıda bahsi geçen yaşam kalitesinin öğrenciler için tasarlanmış hali diyebiliriz. Yurt bina imkanları, bulunduğu konum, güvenlik ve konfor gibi birçok yönden öğrencilere özel bir yaşam alanı olan kız yurdudur. Öğrencilerinin psikolojik ve sosyolojik anlamda güçlü olabilmeleri için destek veren ekibi, konforlu yaşam alanları ile Ankara yurtları arasında tercih sebebi olmasını sağlamaktadır.

Tüm haklarımız saklıdır. © 2015 www.arinakizyurdu.com
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
0312 431 15 25 | 0553 204 22 55

Arina | Ankara Kız Öğrenci Yurdu